Call 24h servis icon | SK Glass
Zákaznícky servis: +421 914 274 427
http://skglass.sk/tmp/import/products/img/T889501.jpg | SK Glass

Predajná vitrína 600

Predajná vitrína EVO, chladiaca, 3 osvetlené chladiace police, rozmery: 600 x 700 x 1400 mm, výstavná plocha 0,99 m2, výkon: 400 W / 230 V
i d e á l n e n a v y s t a v e n i e p e k á r e n s k ý c h v ý r o b k o v, ale vďaka veľmi dobrému chladeniu vhodné aj na chladné jedlá, predbalené pokrmi, sendviče, atď - p o s u v n é d v i e r k a - 3 o s v e t l e n é c h l a d e n é p o l i c e - a j s c e n t r á l n y m o s v e t l e n í m - c i r k u l a č n é c h l a d e n i e - p r e d n é s k l o s o f u k o m , v ý k l o p n é - d i g i t á l n y t e r m o s t a t , t e p l o t a : +0 ° C ~ +2 ° C - v e ľ k ý v ý b e r f a r e b n ý c h k o m b i n á c i í v c e n e - d o s t u p n é a j o h r e v n é a n e u t r á l n e p r e v e d e n i a

Kód produktu
T889501
Naša cena bez DPH
1650.00 Eur
Naša cena s dph (20%)
{{getOriginalPrice(2477)|number:2}} Eur {{updatePrice(2477, 1)|number:2}} Eur
Množstvo:
+ -